Slanje slika

[fu-upload-form]

*Klikom gumba Pošalji prihvaćate Uvjete o autorskim pravima, korištenju fotografija i odgovornosti

 

UVJETI O AUTORSKIM PRAVIMA, KORIŠTENJU FOTOGRAFIJA I ODGOVORNOST

HUBS ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad fotografijama koje prima u sklopu ovog poziva. Ukoliko HUBS primi fotografije nad kojima pošiljatelj ne polaže autorska prava ili je pošiljatelj na neki drugi način zloupotrijebio tuđa prava, HUBS za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost. Autorska i srodna prava pripadaju pošiljateljima fotografija, a HUBS stječe pravo korištenja fotografija isključivo u svrhu prikazivanja na internet stranicama HUBS bez plaćanja ikakve naknade.