Od 31. prosinca 2020. godine počinje primjena Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947 od 24. svibnja 2019. o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova.

Ovdje ćemo ukratko objasniti općenite pojmove koji proizlaze iz gore navedene Uredbe te u kratkim crtama pojasniti koje korake moraju poduzeti sadašnji i budući piloti na daljinu ako žele amaterski ili profesionalno obavljati letačke operacije bespilotnim zrakoplovima.

Ukoliko ste već upoznati sa općim pojmovima, na slijedećim linkovima imate upute sa koracima kako legalno letjeti, i to za amatere ili pojedine profesije:

 1. Ja sam amater i želim legalno letjeti dron
 2. Ja sam fotograf / videograf i želim legalno letjeti dron
 3. Ja sam geodet i želim legalno letjeti dron
 4. Ja sam poljoprivrednik i želim legalno letjeti
 5. Ja sam lovac ili šumar i želim legalno letjeti
 6. Ja nisam niti u jednoj od prethodnih grupa, a želim legalno lejeti

 

UAS operativne kategorije

Operacije bespilotnih zrakoplova potpadaju pod jednu od sljedeće tri kategorije:

Otvorena kategorija – operacije koje predstavljaju nizak (ili zanemariv ) rizik prema trećim stranama. Operacije se provode u skladu s osnovnim i unaprijed definiranim karakteristikama i ne podliježu nikakvim daljnjim zahtjevima za odobrenjem.

Posebna kategorija – operacije koje predstavljaju veći rizik od Otvorene kategorije, ili operacije kod kojih jedan ili više elemenata izlazi izvan granica Otvorene kategorije. Za operacije će biti potrebno ishoditi operativno Odobrenje od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu HACZ) na temelju procjene sigurnosnih rizika.

Certificirana kategorija – operacije koje predstavljaju jednakovrijedan rizik kao i zrakoplovstvo s posadom i tako će biti podvrgnute istom regulatornom postupku (npr. Certificiranje zrakoplova, evidencija operatora, licenciranje udaljenog pilota i slično).


Otvorena kategorija

Operacije otvorene kategorije ograničene su s tri glavna uvjeta:

 • Najveća uzletna masa bespilotnog zrakoplova mora biti manja od 25 kg
 • Bespilotnim zrakoplovom se mora upravljati unutar vidnog polja (VLOS) udaljenog pilota
 • Bespilotni zrakoplov se ne smije letjeti na visini većoj od 120 metara (400 stopa) od najbliže točke zemlje

Sva tri navedena uvjeta moraju biti udovoljena kako bi se let smatrao operacijom otvorene kategorije. U slučaju da sva tri uvjeta nisu zadovoljena, operacija se mora izvesti u skladu sa zahtjevima za Posebnu kategoriju.

Otvorena kategorija se dalje dijeli na tri operativne „potkategorije“ kako bi se omogućile različite vrste operacija bez potrebe za odobrenjem, kako slijedi:

 • A1 (izvođenje letova „iznad“ ljudi) – Operacije u potkategoriji A1 mogu se izvoditi samo bespilotnim zrakoplovima koji predstavljaju vrlo nizak rizik od ozljede drugih ljudi zbog male mase (manje od 250 g), njihove vrste konstrukcije ili zato što se smatraju igračkama1 (tj. oni su “svojstveno bezopasni”). Međutim, let iznad skupine ljudi nije dopušten.
 • A2 (izvođenje letova „blizu“ ljudi) – Operacije u potkategoriji A2 mogu se izvoditi samo bespilotnim zrakoplovom koji je u skladu s određenim standardom proizvoda (i maksimalnom masom manjom od 4 kg), ali ovaj bespilotni zrakoplov može se letjeti na sigurnoj horizontalnoj udaljenosti od 30 metara od neuključenih ljudi ili do 5 metara horizontalno ako je odabran način rada pri maloj brzini. Uz to, udaljeni pilot mora uspješno položiti dodatni ispit sposobnosti kako bi mogao raditi u ovoj potkategoriji.
 • A3 (izvođenje letova „daleko“ od ljudi) – Ova kategorija pokriva širok spektar bespilotnih zrakoplova. Namjera je da bespilotni zrakoplov leti samo u područjima bez neuključenih osoba i izvan područja koja se koriste u stambene, komercijalne, industrijske ili rekreacijske svrhe (otprilike jednako onome što se trenutno naziva „naseljeno područje“).

Posebna kategorija

Najjednostavniji opis operacija u posebnoj kategoriji je da su to operacije UAS-a koje se ne mogu izvesti u okviru otvorene kategorije, ali predstavljaju znatno manji rizik od certificirane kategorije.

Ključno je napomenuti da izvođenje letačkih operacija u posebnoj kategoriji ovisi o operativnom Odobrenju kojeg ishodi operator UAS-a, a koje izdaje HACZ, prije početka izvođenja operacija. Odobrenje za rad nije prenosivo.

Za nacionalne UAS operatore postupak odobrenja obuhvaća slijedeće, operator je dužan dostaviti HACZ-u:

 • Tip bespilotnog zrakoplova, planirana područja letenja i način na koji će se njime upravljati;
 • Dokumentaciju procjene i upravljanja sigurnosnim rizicima.

Certificirana kategorija

Za sada još nije aktualna, a primjeri su operacije iznad skupina ljudi s UAS-ima maksimalne dimenzije veće od 3 metra, prijevoz ljudi i prijevoz opasnih roba koje u slučaju nezgode predstavljaju visok rizik za neuključene osobe


Registracija

Ovaj set propisa uvodi zahtjeve za registraciju, koji se nadovezuju na zahtjeve koji su uvedeni u

Prilogu IX Uredbe (EU) 2018/1139, koja kaže da:

 • Bespilotni zrakoplov čiji je dizajn podložan certificiranju mora biti registriran
 • Operatori bespilotnih zrakoplova moraju biti registrirani kad izvode operacija s;

– bespilotnim zrakoplovom dopuštene mase pri polijetanju od najmanje 250 g

– bespilotnim zrakoplovom koji bi mogao prenijeti više od 80 Joules-a kinetičke energije na čovjeka s kojim se sudari

– bespilotnim zrakoplovom gdje njegovo upravljanje predstavlja rizik za privatnost, zaštitu osobnih podataka, sigurnost ili okoliš


Osiguranje

Ukoliko je riječ o izvođenju letačkih operacija, komercijalnih (za određenu naknadu) ili nekomercijalnih (snimanje za privatne potrebe), obveza osiguranja postoji bez obzira na najveću dopuštenu masu pri polijetanju i to na svotu od 750.000 (osiguranje odgovornosti u odnosu na treće osobe) SDR-a sukladno Uredbi.

Obveza osiguranja od odgovornosti ne postoji za bespilotne zrakoplove sa manje od 20 kg ako su namijenjeni za rekreaciju i sport (modeli).


 

SNIMANJE IZ ZRAKA I DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA DGU