Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja2019-01-31T14:15:27+00:00

Što je HUBS?

Hrvatska udruga bespilotnih sustava.


Koje su djelatnosti i aktivnosti HUBS-a?

HUBS djeluje na promicanju novih tehnologija iz područja bespilotnih sustava. Glavne djelatnosti HUBS-a su: edukacija članova i šire javnosti o korištenju i pravilnoj upotrebi bespilotnih sustava,  organiziranje stručnih skupova i manifestacija, novinsko-nakladnička djelatnost, izrada i prodaja suvenira, promotivne aktivnosti, snimanje iz zraka, obavljanje operacija bespilotnim sustavima i aktivnosti vezane za iste, proizvodnja i distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa.


Koje radne skupine djeluju unutar HUBS-a?

Znanstvena grupa se bavi razvojem i promicanjem novih tehnologija iz područja bespilotnih sustava.

Geo grupa tim je koji se bavi primjenom bespilotnih sustava u geoznanostima poput: geodezije, fotogrametrije i daljinskih istraživanja.

FPV grupa razvija i promiče upotrebu zrakoplovnih modela za potrebe rekreacije i sportskih natjecanja.


Koji su primjenjivi propisi na sustave bespilotnih zrakoplova kada se koriste u Republici Hrvatskoj?

 1. Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
 2. Pravilnik o letenju zrakoplova
 3. Provedbena uredba Europske Komisije br. 923/2012
 4. Zakon o zračnom prometu
 5. Uredba o snimanju iz zraka (u slučaju snimanja iz zraka)

Koja je maksimalna dozvoljena težina sustava bespilotnog zrakoplova?

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova se primjenjuje na sustave bespilotnih zrakoplova, operativne mase bespilotnog zrakoplova do i uključujući 150 kg, koji se koriste u Republici Hrvatskoj.

Za sustave bespilotnih zrakoplova operativne mase bespilotnog zrakoplova preko 150 kg, nadležna je Europska Agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)


Kako mogu izračunati energiju bespilotnog zrakoplova?

Primjer:

 1. Operativna masa bespilotnog zrakoplova DJI Phantom 3 iznosi 1.28 kg
 2. Brzina u horizontalnom letu za DJI Phantom 3 iznosi 16m/s

Ek = mv2 /2 = 1.28 x 162 /2 = 163,84J

 1. Operativna masa bespilotnog zrakoplova DJI Phantom 3 iznosi 1.28 kg
 2. Visina leta 20m

Ep = mgh = 1.28×9.81×20 = 251,12 J

S obzirom da bespilotni zrakoplov može postići energiju veću od 79J, primjenjuju se odredbe Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova.

Čestitam!


Kada smijem izvoditi letačke operacije sustavima bespilotnog zrakoplova?

 1. Kada operator sustava bespilotnog zrakoplova Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo dostavi Izjavu operatora sustava bespilotnog zrakoplova (FOD-FRM-005) za izvođenje letačkih operacija kategorije A, B i C; ili
 2. Kada operator sustava bespilotnog zrakoplova ishodi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za izvođenje letačkih operacija kategorije D.

Ukoliko koristim bespilotni zrakoplov za snimanje iz zraka za vlastite potrebe (nekomercijalno) da li se primjenjuje isti postupak kao i osoba koja izvodi letačke operacije komercijalno?

Da, primjenjuje se isti postupak.


Na kojoj udaljenosti od skupine ljudi smijem izvoditi letačke operacije?

150 metara.

FAQnaKojojUdaljenosti


Da li mogu ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za udaljenosti manje od 150 m od skupine ljudi?

Da, moguće je. Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo potrebno je podnijeti Zahtjev za odobrenje izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova (FOD-FRM-003)na udaljenosti manjoj od propisane. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti prihvatljivu procjenu rizika za izvođenje namjeravanih letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova.


Da li rukovatelj sustava bespilotnog zrakoplova mora imati posebnu dozvolu za upravljanje bespilotnim zrakoplovom?

Ne, sukladno Dodatku 4. Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova rukovatelj mora imati, kada izvodi letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova, Izjavu kojom potvrđuje da je osposobljen za upravljanje istim.


Kada rukovatelj sustava bespilotnog zrakoplova mora položiti teorijski ispit o poznavanju primjenjivih zrakoplovnih propisa koji organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo?

Rukovatelj sustava bespilotnog zrakoplova, kada izvodi letačke operacije kategorije C ili D mora imati potvrdu o položenom teorijskom ispitu koji provodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ili mora posjedovati pilotsku dozvolu.


Što je to identifikacijska oznaka i tko ju dodjeljuje?

Identifikacijska oznaka je registracija sustava bespilotnog zrakoplova i za sustav bespilotnog zrakoplova koji se koristi za izvođenje letačkih operacija kategorije D dodjeljuje ju Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, a za sustav bespilotnog zrakoplova koji se koristi za izvođenje letačkih operacija kategorije A, B i C određuje ju operator sustava bespilotnog zrakoplova, odnosno za zrakoplovni model vlasnik istog.


Kako se pripremiti za teorijski ispit o poznavanju primjenjivih zrakoplovnih propisa?

Potrebno je upoznati sa slijedećim relevantnim propisima:

 1. Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova
 2. Pravilnik o letenju zrakoplova
 3. Provedbene uredbe Europske Komisije br. 923/2012 (tzv. Uredba SERA)
 4. Zakon o zračnom prometu

Da li sustav bespilotnog zrakoplova mora imati odobreni program održavanja?

Sustav bespilotnog zrakoplova mora imati predloženi/usvojeni program održavanja, koji može biti zaseban dokument, ili može biti sastavni dio Operativnog priručnika.

Napomena: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo trenutno ne odobrava programe održavanja, već ih evaluira kroz sustav odobravanja operatora kategorije D i/ili tijekom evaluacije operativnog priručnika.

Za letačke kategorije A i B trenutno nema zahtjeva za postojanje programa održavanja.


Na temelju čega se izrađuje program održavanja?

Temeljem dokumentacije i preporuke proizvođača, preporuka i zahtjeva zrakoplovnih vlasti, operaterovog iskustva (ukoliko ne postoji tehnička dokumentacija)…


Što sve spada pod održavanje sustava bespilotnog zrakoplova?

Svi izvanredni i redovni pregledi, počevši od izvršenja prijeletnog pregleda, poslijeletnog pregleda, redovnih pregleda…pa do izvanrednih pregleda (npr. pregled nakon uočenog problema sa upravljivosti, eventualnih preopterećenja…) te popravci.


Tko može održavati sustav bespilotnog zrakoplova?

Osoba koju za to ovlasti operator letjelice i navede je u programu održavanja i/ili operativnom priručniku i/ili proizvođač letjelice.

Da li se mora dokumentirati održavanje sustava bespilotnog zrakoplova?

Da – dokumentiranje obavljenog održavanja se treba vršiti u pripadajućim knjigama – to može biti lista/knjiga/log book održavanja, a može se koristiti i log-book letenja. Mora se osigurati sljedivost dokumentacije održavanja. Zapisi se moraju čuvati 3 godine.


Da li sustav bespilotnog zrakoplova mora imati ugrađen padobran?

Zavisno od kategorije letačkih operacija. Kategorije C i D moraju imati ugrađen padobran.

Multikopteri sa manje od 6 motora mogu letjeti u kategoriji B ako imaju ugrađen padobran.


Koliko motora mora imati sustav bespilotnog zrakoplova?

Zavisno od kategorije letačkih operacija kategorije C i D moraju imati 8 ugrađenih motora, B mora imati 6 motora (uz mogućnost manjeg broja motora u konfiguraciji sa ugrađenim padobranom), dok za kategoriju A nema propisanog zahtjeva.


Tko može/smije proizvesti/složiti/napraviti sustav bespilotnog zrakoplova?

Sustav bespilotnog zrakoplova do 25 kg – svatko, tko posjeduje dovoljno znanja, iskustva, naobrazbe. Sustav bespilotnog zrakoplova 25 kg do 150 kg u A, B i C – svatko, tko posjeduje dovoljno znanja, iskustva, naobrazbe.

Sustav bespilotnog zrakoplova 25 kg do 150 kg u D – osobe/organizacije, koje udovoljavaju Pravilniku o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (tzv. ”Annex II pravilnik”).

Sustav bespilotnog zrakoplova iznad 150 kg – regulirano od strane EU (nadležno tijelo za gradnju je EASA).


Što je to Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (tzv. ”Annex II pravilnik”).?

To je nacionalni propis, kojemu mora udovoljiti operator sustava bespilotnog zrakoplova, koji se koristi za letačke operacije u kategoriji D i kojemu je operativna masa pripadajućeg bespilotnog zrakoplova veća ili jednaka 25 kilograma (uz operativne zahtjeve navedene u Dodatku 4 Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova)


Da li ugrađeni padobran zamjenjuje udvojenost funkcija/komponenata?

NE – ugrađeni padobran je krajnja sigurnosna mjera. Mora se osigurati zamjena sustava koji prestaje funkcionirati, na način da udvojeni sustav preuzima izgubljenu funkciju (bilo automatski, bilo po naredbi rukovatelja).


Na kojoj udaljenosti od ljudi, životinja, objekata, plovila i dalekovoda mora letjeti bespilotni zrakoplov?

30 metara.

FAQnaKojojUdaljenosti2


Gdje mogu naći zrakoplovne informacije (kontrolirane zone, pravila letenja…)?

Zrakoplovne informacije (VFR karte, AIP) možete naći na stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe na sljedećem linku:

Usluge zrakoplovnog informiranja Hrvatske kontrole zračne plovidbe


Kako mogu utvrditi da li izvodim letačke operacije u kontroliranom zračnom prostoru?

Potrebno je pogledati VFR kartu područja u kojem se planira izvesti let.

FAQkontroliraniZracniProstor

Ukoliko se let planira izvesti npr. na području Opatije potrebno je ishoditi odobrenje o posebnom korištenju zračnog prostora od nadležne kontrole zračnog prometa. Planirano područje leta nalazi se u CTR Rijeka (kontroliranom zračnom prostoru).

Izvan granica CTR-ova nije potrebno prethodno odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa ali samo do visine od 1000 stopa (300 metara) iznad terena (AGL-above ground level).

Napomena: Voditi računa da se let bespilotnim zrakoplovom odvija na udaljenosti od najmanje 3 km od granica aerodroma i prilazne ili odlazne ravnine aerodroma.

Koristan link: Kontrolirane aerodromske zone – Aerodromska kontrola zračne plovidbe


Gdje mogu naći Zahtjev za posebno korištenje zračnog prostora?

Ukoliko područje Vaše aktivnosti/letenja spada u neki CTR, ili izvan lateralnih granica istog ali iznad visine 300m AGL, potrebno je unaprije podnijeti Zahtjev.  Zahtjev možete naći na stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe na sljedećem linku:

Zahtjev za let u CTR-u


Bespilotni zrakoplovi u naseljenom mjestu

BespilotniZrakoploviUnaseljenomMjestu

Izvornik:

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (http://www.ccaa.hr/)