Edukacije

Jedna od glavnih aktivnosti HUBS-a jest edukacija članova Udruge i šire javnosti. Edukacija se razvija na dva osnovna polja:

  • edukacija o pravilnoj upotrebi bespilotnih sustava u ovisnosti od primjenjivih pravnih akata u Republici Hrvatskoj, i
  • edukacija o pravilom korištenju bespilotnih sustava u realnim uvjetima na terenu.

Edukacija se provodi temeljem organiziranja stručnih skupova i manifestacija, novinsko-nakladničke djelatnosti te aktivnim djelovanjem na terenu.

Osnove o teorijskom dijelu potrebnih pred-znanja sažete su i na ovim web stranicama.