12.6.2019. godine je u okviru redovitih konzultacija s korisnicima Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) je organizirala forum o operativnim uslugama u zračnom prometu (ATS) i upravljanju zračnim prostorom (ASM). Forum je održan u prostorijama Fakulteta prometnih znanosti na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a na forumu su uz članove Hrvatske udruge bespilotnih sustava sudjelovali brojni predstavnici zrakoplovnih saveza, aeroklubova, jedriličara, operatora bespilotnih sustava, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Fakulteta prometnih znanosti, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatske vatrogasne zajednice, VFR piloti i drugi.

Nakon uvodnog pozdrava prof. dr. sc. Dorisa Novaka, predstojnika Zavoda za aeronautiku, u ime domaćina skupa sudionike je u ime organizatora pozdravio Vladimir Bračević, izvršni direktor oblasne kontrole zračnog prometa, osvrnuvši se na brojne aktivnosti provedene od posljednjeg foruma održanog prije dvije godine. Svakako je bilo vrlo korisno čuti sve novosti koje su realizirane i stupile na snagu, te najave skorih promjena i aktivnosti koje su u planu.

Vrijedi istaknuti kako u suradnji s drugim subjektima nadležnima za organizaciju zračnog prostora HKZP radi na prijedlozima reorganizacije zračnog prostora RH, a iz područja ASM-a kontinuirano razvijaju svoj mrežni alat AMC Portal koji je od 2019. godine dostupan i putem mobilne aplikacije, rekao je Bračević najavivši plan digitalizacije cjelokupne komunikacije s korisnicima struktura u zračnom prostoru.

Prema njegovim riječima AMC Portal bi omogućio obavještavanje korisnika bespilotnih zrakoplova – dronova u stvarnom vremenu prilikom obavljanja aktivnosti i prikaz relevantnih informacija na zajedničkoj platformi, čime HKZP želi povećati svijest korisnika dronova i pružiti relevantne informacije VFR prometu koji će ih moći dobiti izravno kroz AMC Portal ili od FIC-a. Isto tako je istaknuto kako aktivno pratimo i sudjelujemo u razvoju regulative za bespilotne sustave kako bismo na siguran način omogućili širu primjenu tih sustava i njihovu integraciju u zračni promet, što nam je najveći izazov, zaključio je izvršni direktor oblasne kontrole zračnog prometa.

Na forumu je, pod nazivom „Snimanje iz zraka bespilotnim zrakoplovima“ prezentaciju održala i Predsjednica HUBS-a, gđa Nada Finderle, a sudeći prema reakciji sudionika, tema i prezentacija bile su vrlo interesantne i korisne.

Forum je svakako bio vrlo koristan i kao mjesto razmjene iskustava te pogleda na korištenje zračnog prostora iz pozicije raznih sudionika im korisnika, od pilota MiG-a i kanadera do paraglajdera i pilota bespilotnih zrakoplova-dronova.