Nakon održane radionice pod nazivom “Uporaba sustava bespilotnih zrakoplova ” u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo , još smo jedan korak bliže novom pravilniku i regulativi koji priprema EASA.

Zrakoplovni inspektori Odjela letačkih operacija u uvodnom su dijelu upoznali sudionike radionice s planovima izmjena postojećeg Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova, odnosno redefiniranju općih, tehničkih i operativnih uvjeta (noćno letenje, letenje u blizini aerodroma, ograničenja visine leta, letenje iznad skupine ljudi, broj motora, opremljenost padobranom, osposobljenost rukovatelja), te pojednostavljenju registracije operatora sustava bespilotnih zrakoplova.

Jedan dio radionice bio je posvećen procjeni rizika sigurnosti za operacije sustavima bespilotnih zrakoplova, odnosno metodologiji i načinima izrade takve procjene za što su korišteni i neki primjeri.

Na ovaj način Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova približio bi se EU konceptu. Također, polaznicima radionice predstavljen je Nacrt EU regulatornog okvira za operacije bespilotnim zrakoplovima u otvorenoj i specifičnoj kategoriji (EASA NPA 2017-05).

Predstavnik Ureda upravljanja kvalitetom i sigurnosti zračnog prometa HACZ upoznao je sudionike radionice s Uredbom 376/2014 o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu i pritom pozvao operatore sustava bespilotnih zrakoplova da primjenjuju ovu uredbu u stvarnom životu kako bi se smanjio rizik od nesreća.

Pričalo se i o zaštiti privatnosti i sigurnosti , na koju je svojom prezentacijom uputio Dario Finderle , kao predstavnik MUP.a

I na kraju prezentirali smo  djelovanje HUBS.a , kako u  pogledu proaktivnog sudjelovanja u povečanju sigurnosti i upoznatosti javnosti oko rukovanja bespilotnim sustavima , tako i u stalnoj misiji predstavljanja HUBS.a kao spone između regulatora i krajnjeg korisnika .

Radionica je zaključena pitanjimaa sudionika radionice i raspravom u kojoj su razmjenjena iskustva operatera sustava bespilotnih zrakoplova u izvođenju letačkih operacija. Sve to bit će od velike pomoći HACZ pri razmatranju problematike korištenja sustava bespilotnih zrakoplova u budućnosti.