Sve većom potrebom za brza djelovanja , sve bržim protokom informacija , jačim i djelotvornijim načinima primjena bespilotnih sustava HUBS je započeo inicijativu stvaranja zajedničke liste certificiranih operatera-rukovatelja bespilotnih zrakoplova po pitanjima letačkih operacija koje uključuju i snimanja iz zraka.

Kako bi se prlagodili sve bržem tržištu i bili spremni na reakciju u savkom trenutku stvaranjem certificirane liste uvelike bi ubrzali mogućnost ishođenja  tekučih odobrenja potrebnih za neku operaciju .

Tako primjerice HACZ uredno vodi listu ovlaštenih operatora sustavima bespilotnih zrakoplova koji mogu pružati usluge radova iz zraka 

S paralelne strane , HKZP otvorila je novu dimenziju u fleksibilnom upravljanju zračnim prostorom na svijetskom nivou  i pokrenuo AMC portal putem kojeg svi registrirani mogu zatražit rezervaciju zračnog prostora na brz i jednostavan način.

DGU koja se opet brine o provedbi  uredbe  o snimanju iz zraka ,  temeljenoj na zakonu o obrani koji propisuje MORH ,  razumije problematiku brzine tehnološkog i gospodarskog razvoja te je također izrazila spremnost za potaknutu inicijativou HUBS.a